EL CLIENT

La Burguesa

La Burguesa és una companyia de Casual Dinning dedicada al món de l’hamburguesa Gourmet. Actualment compte amb 6 restaurants.

SOL·LICITUD

Creació d’un Manual d’Operacions de la companyia
Creació d’un Manual d’Appcc de la companyia
Creació d’un sistema d’auditories internes de qualitat
Desenvolupament de producte

Estudi, Anàlisi i Creació del Manual d'Operacions per a la marca

 • Escandalls de Producte
 • Fitxes d’Elaboració
 • Guia de Servei
 • Fotografia de producte  
 • Preparacions, supervivències i gestió de producte
 • Proveïdors

Estudi, Anàlisi i Creació del Manual d'APPCC de a la marca

 • Estudi, anàlisis i definició del APPCC de la marca
 • Registres
 • Creació i revisió continuada dels Al·lergògens

Innovació i Desenvolupament de Nous Productes de carta i Innovació i Desenvolupament de Productes específics de Campanya

 • Estudi de Briefing de producte i desenvolupament de noves propostes
 • Innovació de productes
 • Presentacions de producte

Càlcul d’escandalls, Revisió de costos, Realització de Fitxes Operatives

 • Estudi dels costos i propostes de millora
 • Estudi i proposta de millores operatives 
 • Realització de fitxes operatives de producte

Formació e Implementació de nous productes

 • Formació als equips de restaurants de nous productes i noves operatives de producció i servei
 • Implantació “in-situ” de nous productes i noves operatives de producció i servei

Estudi, anàlisi i Creació d'un Sistema d'Auditoria de Qualitat

 • Creació d’un sistema d’auto-auditories.
 • Realització d’Auditories als Restaurants de la Marca de manera contínua.