EL CLIENT

Santa Llucia

Santa Llucia és una residencia de gent gran situada a la provincia de Girona amb una capacitat de 150 residents aproximadament.

SOL·LICITUD

Creació d’un Manual d’Operacions de cuina
Creació d’un sistema d’auditories internes de qualitat de cuina
Desenvolupament de producte

et|icon_contacts_alt|

Estudi, anàlisi i creació d'un Manual d'Operacions per a la marca

 • Escandalls de Producte
 • Fitxes d’Elaboració
 • Guia de Servei
 • Preparacions, supervivències i gestió de producte
 • Proveïdors
b3lineicon|b3icon-file-text||File Text

Innovació i Desenvolupament de Nous Productes

 • Estudi de Briefing de producte i desenvolupament de noves propostes
 • Innovació de productes
 • Presentacions de producte
b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Formació e Implementació de nous productes

 • Formació als equips de restaurants de nous productes i noves operatives de producció i servei
 • Implantació “in-situ” de nous productes i noves operatives de producció i servei
et|icon_search-2|

Estudi, anàlisi i Creació d'un Sistema d'Auditoria de Qualitat

 • Creació d’un sistema d’auto-auditories.
 • Realització d’Auditories als Restaurants de la Marca de manera contínua.