EL CLIENT

SantaMaría

SantaMaria, compte a l’actualitat amb mes de 30 restaurants a Espanya. Santamaría es una marca amb molt potencial de creixement, i els restaurants de nova imatge estan tenint una gran acollida por part del públic, por la seva personalitat, diferenciació, modernitat i per sobre de tot, per oferir un producte excepcional.

SOL·LICITUD

Innovació de producte
Estudi i definició d’operatives de cuina

b3lineicon|b3icon-tray||Tray

Innovació i Desenvolupament de Nous Productes de Carta

  • Estudi de Briefing de producte i desenvolupament de noves propostes
  • Innovació de productes
  • Presentacions de producte
et|icon_calulator|

Càlcul d’escandalls, Revisió de costos, Realització de Fitxes Operatives.

  • Estudi dels costos i propostes de millora
  • Estudi i proposta de millores operatives 
  • Realització de fitxes operatives de producte
b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Formació e Implementació de nous productes

  • Formació als equips de restaurants de nous productes i noves operatives de producció i servei
  • Implantació “in-situ” de nous productes i noves operatives de producció i servei
et|icon_calendar|

Innovació i Desenvolupament de Productes Específics de Campanya

et|icon_search-2|

Estudi dels productes de la carta i de les matèries primes, per a la valoració d’alternatius