EL CLIENT

SantaMaría

SantaMaria, compte a l’actualitat amb més de 30 restaurants a Espanya. Santamaría és una marca amb molt potencial de creixement, i els restaurants de nova imatge estant tenint una gran acollida por part del públic, per la seva personalitat, diferenciació i modernitat.

SOL·LICITUD

Innovació de producte
Estudi i definició d’operatives de cuina

Innovació i Desenvolupament de Nous Productes de Carta

  • Estudi de Briefing de producte i desenvolupament de noves propostes
  • Innovació de productes
  • Presentacions de producte

Càlcul d’escandalls, Revisió de costos, Realització de Fitxes Operatives.

  • Estudi dels costos i propostes de millora
  • Estudi i proposta de millores operatives 
  • Realització de fitxes operatives de producte

Formació e Implementació de nous productes

  • Formació als equips de restaurants de nous productes i noves operatives de producció i servei
  • Implantació “in-situ” de nous productes i noves operatives de producció i servei

Innovació i Desenvolupament de Productes Específics de Campanya

Estudi dels productes de la carta i de les matèries primes, per a la valoració d’alternatius