EL CLIENT

Vapiano

Vapiano és una companyia de Casual Dinning dedicada al menjar Italià amb més de 191 Vapianos en 32 països de 5 continents.

SOL·LICITUD

Innovació de producte
Estudi i definició d’operatives de cuina

Desenvolupament d’una gama específica d’esmorzars per al seu restaurant de la Gran Via de Barcelona.

  • Estudi de Breafing de producte i desenvolupament de noves propostes
  • Innovació de productes
  • Presentacions de producte

Càlcul d’escandalls, Revisió de costos, Realització de Fitxes Operatives.

  • Estudi dels costos i propostes de millora
  • Estudi i proposta de millores operatives 
  • Realització de fitxes operatives de producte

Formació e Implementació de nous productes

  • Formació als equips de restaurants de nous productes i noves operatives de producció i servei
  • Implantació “in-situ” de nous productes i noves operatives de producció i servei