EL CLIENT

White Kitchen

White Kitchen és una companyia dedicada exclusivament al delivery i compte actualment amb dues marques consolidades en diversos emplaçaments de la província de Barcelona.

SOL·LICITUD

Creació d’un Manual d’Operacions de la companyia
Creació d’un Manual d’Appcc de la companyia
Creació d’un sistema d’auditories internes de qualitat
Desenvolupament de producte

Estudi, Anàlisi i Creació del Manual d'Operacions per a la marca

 • Escandalls de Producte
 • Fitxes d’Elaboració
 • Guia de Servei
 • Fotografia de producte  
 • Preparacions, supervivències i gestió de producte
 • Proveïdors

Estudi, Anàlisi i Creació del Manual d'APPCC de a la marca

 • Estudi, anàlisis i definició del APPCC de la marca
 • Registres
 • Creació i revisió continuada dels Al·lergògens

Innovació i Desenvolupament de Nous Productes de carta i Innovació i Desenvolupament de Productes específics de Campanya

 • Estudi de Briefing de producte i desenvolupament de noves propostes
 • Innovació de productes
 • Presentacions de producte

Càlcul d’escandalls, Revisió de costos, Realització de Fitxes Operatives

 • Estudi dels costos i propostes de millora
 • Estudi i proposta de millores operatives 
 • Realització de fitxes operatives de producte

Formació e Implementació de nous productes

 • Formació als equips de restaurants de nous productes i noves operatives de producció i servei
 • Implantació “in-situ” de nous productes i noves operatives de producció i servei

Estudi, anàlisi i Creació d'un Sistema d'Auditoria de Qualitat

 • Creació d’un sistema d’auto-auditories.
 • Realització d’Auditories als Restaurants de la Marca de manera contínua.